Vitajte na stránkach LEGE ARTIS znalecká organizácia, s.r.o..
>   Profil spoločnosti

Kontaktujte nás

Zdravotníctvo a farmácia odvetvia:

 • Chirurgia
 • Traumatológia
 • Neurochirurgia


 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Súdne lekárstvo
 • Psychiatria

 Zmluvné odbory:

 • Neurológia
 • Urológia
 • Pediatria

Profil spoločnosti

LEGE ARTIS znalecká organizácia, s.r.o bola do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaná 19.4.2012 a funguje ako profesné združenie odborníkov – znalcov a špecialistov v širokom okruhu medicínskych odborov za účelom poskytovania týchto znaleckých úkonov:
 
 • znalecké posudky
 • odborné stanoviská
 • odborné potvrdenia
 • odborné vyjadrenia
 • odborné vysvetlenia
 • revízne znalecké posudky
 • a iné znalecké činnosti podľa požiadaviek klienta v základných medicínskych odboroch: chirurgia a traumatológia, neurochirurgia, ako aj všetkých ostatných podľa aktuálnych potrieb.
 

Radi Vám zodpovieme na otázky súvisiace s našou profesiou.

 

Naši znalci

 • MUDr. Tomáš Andráš
 • MUDr. Rastislav Burda
 • MUDr. Peter Rovder 
 • MUDr. Ivica Mitriková Kmečová
 • MUDr. Bronislava Patakiová
 • MUDr. Martin Kováč
 • MUDr. Jozef Poch