Vitajte na stránkach LEGE ARTIS znalecká organizácia, s.r.o..
>   Lekári >   MUDr. Rastislav BURDA

Kontaktujte nás

Zdravotníctvo a farmácia odvetvia:

 • Chirurgia
 • Traumatológia
 • Neurochirurgia


 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Súdne lekárstvo
 • Psychiatria

 Zmluvné odbory:

 • Neurológia
 • Urológia
 • Pediatria

MUDr. Rastislav BURDA

MUDr. Rastislav Burda ukončil vysokoškolské štúdium, odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1998.

 

Po skončení štúdia pracoval na Oddelení úrazovej chirurgie v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave a od roku 1998 pracuje na Klinike úrazovej chirurgie UNLP v Košiciach. Získal atestáciu zo všeobecnej chirurgie a absolvoval špecializačnú skúšku z úrazovej chirurgie. V súčasnosti sa orientuje na ošetrenie úrazov hornej končatiny.

 

Absolvoval početné stáže v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Španielsku.  Od roku 2009 je vo výbore AO Trauma Slovensko a od roku 2011 je v predsedníctve Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu.

 

Znaleckej činnosti sa venuje od roku 2007.

Radi Vám zodpovieme na otázky súvisiace s našou profesiou.

 

Naši znalci

 • MUDr. Tomáš Andráš
 • MUDr. Rastislav Burda
 • MUDr. Peter Rovder 
 • MUDr. Ivica Mitriková Kmečová
 • MUDr. Bronislava Patakiová
 • MUDr. Martin Kováč
 • MUDr. Jozef Poch