Vitajte na stránkach LEGE ARTIS znalecká organizácia, s.r.o..
>   Lekári

Kontaktujte nás

Zdravotníctvo a farmácia odvetvia:

 • Chirurgia
 • Traumatológia
 • Neurochirurgia


 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Súdne lekárstvo
 • Psychiatria

 Zmluvné odbory:

 • Neurológia
 • Urológia
 • Pediatria

Lekári

Súčasťou tímu LEGE ARTIS znalecká organizácia, s.r.o. sú títo lekári - zakladajúci spoločníci firmy:
 
MUDr. Tomáš Andráš
Konzultant zodpovedný za výkon znaleckej činnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie neurochirurgia
Číslo znalca: 914 689
profil lekara lege artis
 
MUDr. Rastislav Burda
Konzultant spoločnosti
znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie chirurgia a traumatologia.
Číslo znalca: 914 259
profil lekara lege artis
  
MUDr. Peter Rovder
Konzultant spoločnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie traumatológia.
Číslo znalca: 914 172
 
MUDr. Ivica Mitriková Kmečová
Konzultant spoločnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria).
 
MUDr. Bronislava Patakiová
Konzultant spoločnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria).
 
MUDr. Martin Kováč
Konzultant spoločnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia).
 
MUDr. Jozef Poch
Konzultant spoločnosti
Znalec v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie gynekológia a pôrodníctvo.
 

Radi Vám zodpovieme na otázky súvisiace s našou profesiou.

 

Naši znalci

 • MUDr. Tomáš Andráš
 • MUDr. Rastislav Burda
 • MUDr. Peter Rovder 
 • MUDr. Ivica Mitriková Kmečová
 • MUDr. Bronislava Patakiová
 • MUDr. Martin Kováč
 • MUDr. Jozef Poch